WROCEŃSKI, J. (2017) „Godność osoby ludzkiej podstawą prawa do wolności religijnej”, Prawo Kanoniczne, 59(3), s. 3–18. doi: 10.21697/pk.2016.59.3.01.