DYDUCH, J. (2017) „Posłannictwo kobiet w Kościele i świecie w prawodawstwie powszechnym i polskim”, Prawo Kanoniczne, 58(2), s. 15-29. doi: 10.21697/pk.2015.58.2.02.