KANTOR, R. (2018) „Postanowienia ukazu carskiego z 27.X.1864 r. dotyczące utrzymania i zarządu klasztorów w Królestwie Polskim”, Prawo Kanoniczne, 60(4), s. 131-148. doi: 10.21697/pk.2017.60.4.08.