RAKOCZY, T. (2019) „Racje skłaniające ustawodawcę niemieckiego do uchylenia przesłanki różnicy płci do zawarcia małżeństwa ”, Prawo Kanoniczne, 62(4), s. 113-130. doi: 10.21697/pk.2019.62.4.05.