[1]
R. KANTOR, „Postanowienia ukazu carskiego z 27.X.1864 r. dotyczące utrzymania i zarządu klasztorów w Królestwie Polskim”, pk, t. 60, nr 4, s. 131-148, paź. 2018.