[1]
E. Sztafrowski, „Zmiany w prawie kodeksowym dotyczące święceń”, pk, t. 12, nr 3-4, s. 29-78, grudz. 1969.