GAŁKOWSKI, T. „Dylematy wokół Ustawy Kanonicznej (II) – Bonum Commune Czy Communionis”. Prawo Kanoniczne, T. 58, nr 4, wrzesień 2016, s. 43-65, doi:10.21697/pk.2015.58.4.05.