Sztafrowski, E. „Zmiany W Prawie Kodeksowym dotyczące święceń”. Prawo Kanoniczne, T. 12, nr 3-4, 1, s. 29-78, doi:10.21697/pk.1969.12.3-4.02.