Bar, J. „Nowy Wykaz odpustów (Enchiridion Indulgentiarum)”. Prawo Kanoniczne, T. 12, nr 3-4, 1, s. 79-94, doi:10.21697/pk.1969.12.3-4.03.