Fąka, M. „Synody Arcybiskupa Henryka Kietlicza (1199-1219)”. Prawo Kanoniczne, T. 12, nr 3-4, 1, s. 95-127, doi:10.21697/pk.1969.12.3-4.04.