Bar, J. „Nowe Formy Zrzeszeń katolików świeckich W XIII Wieku”. Prawo Kanoniczne, T. 12, nr 3-4, 1, s. 201-13, doi:10.21697/pk.1969.12.3-4.06.