Kołodziejski, S. „Z dziejów Prawa Wekslowego I Jego oddziaływania Na życie Gospodarcze średniowiecza”. Prawo Kanoniczne, T. 12, nr 3-4, 1, s. 215-5, doi:10.21697/pk.1969.12.3-4.07.