RAKOCZY, T. „Racje skłaniające Ustawodawcę Niemieckiego Do Uchylenia przesłanki różnicy płci Do Zawarcia małżeństwa ”. Prawo Kanoniczne, T. 62, nr 4, listopad 2019, s. 113-30, doi:10.21697/pk.2019.62.4.05.