1.
KANTOR R. Postanowienia ukazu carskiego z 27.X.1864 r. dotyczące utrzymania i zarządu klasztorów w Królestwie Polskim. pk [Internet]. 7 październik 2018 [cytowane 10 lipiec 2020];60(4):131-48. Dostępne na: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/pk/article/view/2869