[1]
Grzebyk, P. 2018. Prawa człowieka w czasie konfliktu zbrojnego na tle problemu rozszerzania geograficznego zakresu stosowania międzynarodowego prawa humanitarnego oraz praw człowieka. Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych. 4 (sie. 2018), 73–91. DOI:https://doi.org/10.21697/ppsm.2014.05.06.