[1]
Rudnicki, Z. 2018. Dyplomacja papieska wobec konfliktów na Bliskim Wschodzie – osobisty wkład Jana Pawła II w dzieło pokoju. Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych. 3 (sie. 2018), 72–121. DOI:https://doi.org/10.21697/PPSM.2013.3.