[1]
Kornat, M. 2018. Polska sowietologia i niemieckie Ostforschung. O Instytucie Naukowo-Badawczym Europy Wschodniej w Wilnie i Instytucie Gospodarki Wschodnioeuropejskiej w Królewcu. Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych. 7 (sie. 2018), 43-70. DOI:https://doi.org/10.21697/PPSM.2017.02.