(1)
Grzebyk, P. Prawa człowieka W Czasie Konfliktu Zbrojnego Na Tle Problemu Rozszerzania Geograficznego Zakresu Stosowania międzynarodowego Prawa Humanitarnego Oraz Praw człowieka. ppsm 2018, 73-91.