(1)
Rudnicki, Z. Dyplomacja Papieska Wobec konfliktów Na Bliskim Wschodzie – Osobisty wkład Jana Pawła II W dzieło Pokoju. ppsm 2018, 72-121.