(1)
Kopyś, T. Polityka Zagraniczna Turcji. Część II: Reakcja Turcji Na Przemiany społeczno-Polityczne W Krajach Arabskich. ppsm 2018, 199-219.