(1)
Kornat, M. Polska Sowietologia I Niemieckie Ostforschung. O Instytucie Naukowo-Badawczym Europy Wschodniej W Wilnie I Instytucie Gospodarki Wschodnioeuropejskiej W Królewcu. ppsm 2018, 43-70.