Grzebyk, P. (2018). Prawa człowieka w czasie konfliktu zbrojnego na tle problemu rozszerzania geograficznego zakresu stosowania międzynarodowego prawa humanitarnego oraz praw człowieka. Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych, (4), 73–91. https://doi.org/10.21697/ppsm.2014.05.06