Rudnicki, Z. (2018). Dyplomacja papieska wobec konfliktów na Bliskim Wschodzie – osobisty wkład Jana Pawła II w dzieło pokoju. Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych, (3), 72–121. https://doi.org/10.21697/PPSM.2013.3