Piątkowski, M. (2018). Przepisy IV Konwencji haskiej z 1907 r. w świetle wojny powietrznej. Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych, (3), 122–137. https://doi.org/10.21697/PPSM.2013.4