Kopyś, T. (2018). Polityka zagraniczna Turcji. Część II: Reakcja Turcji na przemiany społeczno-polityczne w krajach arabskich. Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych, (3), 199-219. https://doi.org/10.21697/PPSM.2013.8