Kornat, M. (2018). Polska sowietologia i niemieckie Ostforschung. O Instytucie Naukowo-Badawczym Europy Wschodniej w Wilnie i Instytucie Gospodarki Wschodnioeuropejskiej w Królewcu. Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych, (7), 43-70. https://doi.org/10.21697/PPSM.2017.02