Piwar, A., & Ziętek-Wielomska, M. (2018). “Iranophobia is a kind of commodity” – Interview with Dr. Seyed Mohammad Kazem Sajjadpour, Iran’s Deputy Foreign Minister, Professor at The School of International Relations in Tehran. Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych, (7), 113-119. https://doi.org/10.21697/PPSM.2017.05