RUDNICKI, Z. Dyplomacja papieska wobec konfliktów na Bliskim Wschodzie – osobisty wkład Jana Pawła II w dzieło pokoju. Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych, [S. l.], n. 3, p. 72–121, 2018. DOI: 10.21697/PPSM.2013.3. Disponível em: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ppsm/article/view/2573. Acesso em: 22 kwi. 2024.