KOPYŚ, T. Polityka zagraniczna Turcji. Część II: Reakcja Turcji na przemiany społeczno-polityczne w krajach arabskich. Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych, n. 3, p. 199-219, 10 sie. 2018.