PIWAR, A.; ZIĘTEK-WIELOMSKA, M. “Iranophobia is a kind of commodity” – Interview with Dr. Seyed Mohammad Kazem Sajjadpour, Iran’s Deputy Foreign Minister, Professor at The School of International Relations in Tehran. Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych, n. 7, p. 113-119, 11 sie. 2018.