Rudnicki, Zbigniew. 2018. „Dyplomacja Papieska Wobec konfliktów Na Bliskim Wschodzie – Osobisty wkład Jana Pawła II W dzieło Pokoju”. Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych, nr 3 (sierpień):72-121. https://doi.org/10.21697/PPSM.2013.3.