Grzebyk, P. (2018) „Prawa człowieka w czasie konfliktu zbrojnego na tle problemu rozszerzania geograficznego zakresu stosowania międzynarodowego prawa humanitarnego oraz praw człowieka”, Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych, (4), s. 73–91. doi: 10.21697/ppsm.2014.05.06.