Rudnicki, Z. (2018) „Dyplomacja papieska wobec konfliktów na Bliskim Wschodzie – osobisty wkład Jana Pawła II w dzieło pokoju”, Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych, (3), s. 72–121. doi: 10.21697/PPSM.2013.3.