Piątkowski, M. (2018) „Przepisy IV Konwencji haskiej z 1907 r. w świetle wojny powietrznej”, Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych, (3), s. 122–137. doi: 10.21697/PPSM.2013.4.