Kopyś, T. (2018) „Polityka zagraniczna Turcji. Część II: Reakcja Turcji na przemiany społeczno-polityczne w krajach arabskich”, Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych, 0(3), s. 199-219. doi: 10.21697/PPSM.2013.8.