Kornat, M. (2018) „Polska sowietologia i niemieckie Ostforschung. O Instytucie Naukowo-Badawczym Europy Wschodniej w Wilnie i Instytucie Gospodarki Wschodnioeuropejskiej w Królewcu”, Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych, (7), s. 43-70. doi: 10.21697/PPSM.2017.02.