Piwar, A. i Ziętek-Wielomska, M. (2018) „“Iranophobia is a kind of commodity” – Interview with Dr. Seyed Mohammad Kazem Sajjadpour, Iran’s Deputy Foreign Minister, Professor at The School of International Relations in Tehran”, Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych, (7), s. 113-119. doi: 10.21697/PPSM.2017.05.