[1]
D. Kabat-Rudnicka, „Pojęcie interesu w perspektywie głównych ujęć teoretycznych stosunków międzynarodowych”, ppsm, nr 3, s. 5–42, sie. 2018.