[1]
Z. Rudnicki, „Dyplomacja papieska wobec konfliktów na Bliskim Wschodzie – osobisty wkład Jana Pawła II w dzieło pokoju”, ppsm, nr 3, s. 72–121, sie. 2018.