Grzebyk, P. „Prawa człowieka W Czasie Konfliktu Zbrojnego Na Tle Problemu Rozszerzania Geograficznego Zakresu Stosowania międzynarodowego Prawa Humanitarnego Oraz Praw człowieka”. Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych, nr 4, sierpień 2018, s. 73-91, doi:10.21697/ppsm.2014.05.06.