Rudnicki, Z. „Dyplomacja Papieska Wobec konfliktów Na Bliskim Wschodzie – Osobisty wkład Jana Pawła II W dzieło Pokoju”. Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych, nr 3, sierpień 2018, s. 72-121, doi:10.21697/PPSM.2013.3.