Kornat, M. „Polska Sowietologia I Niemieckie Ostforschung. O Instytucie Naukowo-Badawczym Europy Wschodniej W Wilnie I Instytucie Gospodarki Wschodnioeuropejskiej W Królewcu”. Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych, nr 7, sierpień 2018, s. 43-70, doi:10.21697/PPSM.2017.02.