Piwar, A., i M. Ziętek-Wielomska. „“Iranophobia Is a Kind of commodity” – Interview With Dr. Seyed Mohammad Kazem Sajjadpour, Iran’s Deputy Foreign Minister, Professor at The School of International Relations in Tehran”. Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych, nr 7, sierpień 2018, s. 113-9, doi:10.21697/PPSM.2017.05.