Piątkowski, Mateusz. „Przepisy IV Konwencji Haskiej Z 1907 R. W świetle Wojny Powietrznej”. Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych0, no. 3 (sierpień 10, 2018): 122-137. Udostępniono sierpień 14, 2020. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ppsm/article/view/2574.