(1)
Zabłocka-Gawrysiak, A. Comment on Idryma Typou AE V. Ypourgos Typou Kai Meson Mazikis Enimerosis. PRIEL 2012, 1, 153-176.