Zabłocka-Gawrysiak, A. (2012). Comment on Idryma Typou AE v. Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis. Polish Review of International and European Law, 1(1-2), 153-176. https://doi.org/10.21697/priel.2012.1.1.06