ZABŁOCKA-GAWRYSIAK, A. Comment on Idryma Typou AE v. Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis. Polish Review of International and European Law, v. 1, n. 1-2, p. 153-176, 21 Jan. 2012.