Zabłocka-Gawrysiak, A. (2012) “Comment on Idryma Typou AE v. Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis”, Polish Review of International and European Law, 1(1-2), pp. 153-176. doi: 10.21697/priel.2012.1.1.06.