Zabłocka-Gawrysiak, A. “Comment on Idryma Typou AE V. Ypourgos Typou Kai Meson Mazikis Enimerosis”. Polish Review of International and European Law, Vol. 1, no. 1-2, Jan. 2012, pp. 153-76, doi:10.21697/priel.2012.1.1.06.