1.
Zabłocka-Gawrysiak A. Comment on Idryma Typou AE v. Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis. PRIEL [Internet]. 2012Jan.21 [cited 2020Aug.14];1(1-2):153-76. Available from: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/priel/article/view/1156